Həyat yolu

 

BİBLİOQRAFİYA


 

 

1. Çapey. B., Azərnəşr, 1932, 40 səh.

2. Pionerin məktubu. B., Azərnəşr, 1934,32 səh.

3. Qanadlar. B., Azərnəşr, 1935, 139 səh.

4. Çinar. B., Azərnəşr, 1939, 182 səh.

5. Vətən. B., Azərnəşr, 1942, 78 səh.

6. Bəxtiyar. B., Azərnəşr, 1942, 10 səh.

7. Ölməz qəhrəmanlar. B., Azərnəşr, 1944, 30 səh.

8. İntiqam! İntiqam! B., Uşaqgəncnəşr, 1943, 136 səh.

9. Qəzəb və məhəbbət. B., Azərnəşr, 1943, 127 səh.

10. Leytenant Bayramın gündəliyindən. B., Azərnəşr, 1943, 20səh.

11. Lenin. B.,Uşaqgəncnəşr, 1950,154 səh.

12. Sİ-Au. B., Uşaqgəncnəşr, 1951, 12 səh.

13. Günəşin sorağında. B., Azərnəşr, 1952, 183 səh.

14. Lenin. B., Azərnəşr, 1952, 208 səh.

15. Könül səsləri. B., Azərnəşr, 1954, 138səh.

16. Səkil və Çəkil. B., Uşaqgəncnəşr, 1955, 20 səh.

17. Seçilmiş əsərləri (iki cilddə). I c. B., Azərnəşr, 1955, 256 səh.

18. Seçilmiş əsərləri (iki cilddə). II c. B., Azərnəşr, 1956, 271 səh.

19. Heyvanların yuxusu. B., Uşaqgəncnəşr, 1956, 18 səh.

20. Lenin. B.,Uşaqgəncnəşr, 1957,264 səh.

21. Şerlər. B., Azərnəşr, 1959, 114 səh.

22. Təranənin oyuncaqları. B., Uşaqgəncnəşr, 1959, 20 səh.

23. İllər və sətirlər. B., Azərnəşr, 1960,332səh.

24. Pəncərəmə düşən İşıq. B., Azərnəşr, 1962, 236 səh.

25. Duyğular, düşüncələr. B., Azərnəşr, 1964, 336 səh.

26. Dözüm. B., Azərnəşr, 1965, 216 səh.

27. Я - земля. Москва, Художественная литература, 1965, 240 стр.

28. Mənim fikrimcə. B., Azərnəşr, 1967, 420 səh.

29. Qızıl gül olmayaydı. B., Gənclik, 1968, 13 səh.

30. İlkin məktəbə getdi. B., Gənclik, 1969, 13 səh.

31. Lenin, B., Gənclik, 1969, 192 səh., 15.000 nüs.

32. Seçilmiş əsəriəri (dord cüddə). I cild. B., Azərnəşr, 1967, 527 səh.

33. Seçİlmiş əsərləri (dörd cilddə). II cild. B., Azərnəşr, 1968, 526 səh.

34. Seçilmiş əsərləri (dörd cilddə). III cild. B., Azərnəşr, 1969, 397 səh..

35. Vaxt var ikən. B., Gənclik, 1970, 236 səh.

36. Kövrək budaq. B., Azərnəşr, 1970, 200 səh.

37. İşıqlar üşüyəndə, B., Azənəşr, 1970, 215 səh.

38. Calasan günü-günə. B., Azərnəşr, 1970, 167 səh.

39. Hava haqqında. B., Azərnəşr, 1972,298 səh.

40. Seçilmiş əsərləri (dörd cilddə). IV cild. B., Azərnəşr, 1974, 523 səh.

41. Həyat duyumları. B., Gənclik, 1975,166 səh.

42. Güllər, çiçəklər. B., Gənclik, 1976,14 səh.

43. Cücülər, B., Gənclik, 1976, 13 səh.

44. Güneylər, quzeylər. B., Azərnəşr, 1977, 199 səh.

45. Çöl quşları. B., Gənclik, 1977, 15 səh.

46. Ağaclar. B., Azərnəşr, 1977, 13 səh.

47. Bostan və tərəvəz bitkiləri. B., Gənclik, 1977, 12 səh.

48. Meyvələr. B., Gənclik, 1977, 12 səh.

49. Tarla və çöl bitkiləri. B., Gənciik, 1977, 14 səh.

50. Ev heyvanları. B., Gənclik, 1977,14 səh.

51. Ev quşları. B., Gənclik, 1977, 14 səh.

52. Vəhşi heyvanlar. B., Gənclik, 1977,16 səh.

53. Üzü küləyə. B., Yazıçı, 1978, 228 səh.

54. Lirika. B., Gənclik, 1978, 196 səh.

55. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), I c. B., Yazıçı, 1980, 390 səh.

56. Seçilmiş əsərləri {5 cilddə), II c. B., Yazıçı, 1980, 294 səh.

57. Seçilmiş əsərlərİ (5 cilddə), III c. B., Yazıçı, 1981, 384 səh.

58. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), IV c. B., Yazıçı, 1981, 285 səh.

59. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), V c. B., Yazıçı, 1981, 284 səh.

60. Избранное (в 2-х томах) I т. Москва, 1982, 339 стр.

61. Избранное (в 2-х томах) II т. Москва, 1982, 399 стр.

62. Mən torpağam (şerlər). B., Gənclik, 1988, 52 səh.

63. Çinar ömrü. Ötüken, 1998, 255 səh. 

64. Yaşıl rəngin işığı ( xatirələr və məqalələr toplusu). Bakı, Nurlan, 2000, 208 səh.

65. Dünya ədəbiyyatından tərcümələr. Bakı, Azərnəşr,2000, 218 səh.

66. Rənglər( 4 dildə). 2001, 160 səh.

67. Rəsul Rza xatirələr işığında. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, Bakı, 2001,508 səh.

68. Rəsul Rza və Nigar Rəfibəyli. Bakı, Azərbaycan nəşr, 2001, 216 səh.

69. Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri (5 cilldə). I c. Bakı, Azərnəşr, 2002, 457 səh.

70. Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri (5 cilldə). II c. Bakı, Azərnəşr, 2002, 463 səh.

71. Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri (5 cilldə). IIIc. Bakı, Azərnəşr, 2002, 433 səh.

72. Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə). IV c. Bakı, Azərnəşr, 2002, 435 səh.

73. Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri (5 cilldə). V c. Bakı, Azərnəşr, 2002, 458 səh.

74. Anar. Mübarizələr bu gün də var. Bakı, Nurlan, 2002, 531 səh.

75. Anar. Sizsiz (əsərləri, III c). Bakı, Nurlan, 2004, 689 səh.

76. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), I c. Bakı, “Öndər nəşriyyatı”, 2005, 304 səh.

77. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), II c. Bakı, “Öndər nəşriyyatı”, 2005, 320 səh.

78. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), III c. Bakı, “Öndər nəşriyyatı”, 2005, 256 səh.

79. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), IV c. Bakı, “Öndər nəşriyyatı”, 2005, 336 səh.

80. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), V c. Bakı, “Öndər nəşriyyatı”, 2005, 264 səh.

81. Ağlayan çox, gülən hanı? Kərkük, 2007, 182 səh.

82. Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri (3 cilddə), I c. Bakı, Letterpress, 2010, 420 səh.

83. Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri (3 cilddə), II c. Bakı, Letterpress, 2010, 420 səh.

84. Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri (3 cilddə), III c. Bakı, Letterpress, 2010, 432 səh.

 


 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları