Xatirələr

 


Kənardan baxış


Nikolay Tixonov “Yaradıcılıq səadəti”

 

Bizim dostumuz, görkəmli şair Rəsul Rza tərcümeyihalında belə yazır: "Elə mövzular var ki, bir ağrı kimi həmişə səninlədir, özü təcəssümünü tapmayınca səni dinc qoymur, sənə rahatlıq vermir".

Rəsul Rza öz fikirlərini, dərin, səmimi hisslərini kamil şəkildə ifadə etmək üçün daim axtarışda olan bir şairdir. Onun ilhamının əhatə etdiyi geniş aləm iztirab və əziyyətlərlə, insanın ən ali və nəcib sifətlərinə məhəbbətlə, mərdliklə doludur.

Xalqların mübarizəsinə şairin həsr etdiyi şerlər sözün ən gözəl mənasında beynəlmiləl mahiyyətə malikdir. Onun şerləri və "Vəfa" pyesi Böyük Vətən müharibəsindən ümumxalq hünəri kimi bəhs edir. Burada qəhrəmanlıq əzabla, düşmənə qarşı nifrət Vətən məhəbbəti ilə yanaşıdır, qoşadır.

Sovet dövlətinin böyük yaradıcısı, dünya zəhmətkeşlərinin rəhbəri Vladimir İliç Leninin anadan olmasının 100 illiyini bütun bəşəriyyətin bayram etdiyi bu ildə zamanın sınaqlarından keçmiş və bu gün də bütün canlılığı və könül hərarəti ilə səslənən əsərlər içərisində Rəsul Rzanın Dövlət mükafatına layiq görülmüş "Lenin" poemasının da adı çəkilir. Yalnız kamil istedad sahibi olan bir şair bu yüksək yarışdan, zamanla, bir sıra rəqiblərlə qarşı-qarşıya dayanmaq lazım gələn bu cür poetik mübarizədən qalib çıxa bilərdi.

Rəsul Rza klassiklərin ən gözəl tərcüməçilərindən biridir. Puşkin, Lermontov, Mayakovski və böyük Şevçenko onun ilhamlı zəhməti sayəsində mahnıları xatırladan Azərbaycan dilində səslənmişdir.

Anadan olmasının şanlı yubileyi günündə ona yeni, gözəl əsərlər yaratmaq, yeni poetik enerji, nəğmə ilə dolu ömür, möhkəm cansağlığı və öz bahar təravəti ilə bizi əhatə edən bu gözəl dünyada böyük yaradıcılıq kəşfləri, səadəti arzu edirəm.

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları