Xatirələr

 


Kənardan baxış


Sergey Baruzdin “R. Rza yaradıcılığını müxtəlif mərhələlərdə tanımışam”

Mən Azərbaycanın xalq şairi Rəsul Rzanın yaradıcılığını müxtəlif mərhələlərdə — axtarışlarda, tərəddüdlərdə, kamilliyə doğru hərəkətdə . Və bu gün çox şadam ki, onun yüksək Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı alması münasibətilə təbrik edirəm. Bu ad gərgin zəhmətlə qazanılır və böyük müvəffəqiyyətdən dəlalət edir. Poeziyada bu — təfəkkürün dərinliyi, dünyanın ən geniş mənada müasircəsinə dərk etmək, yeni ifadə vasitələri axtarmaq deməkdir. Dil hərəkət edir, bədii obraz hərəkət edir, fikir hərəkət edir və yalnız novator axtarışlarla bütün niyyətlərinin ən dolğun bədii inikasına nail olmaq mümkündür. Rəsul Rza buna nail olub, bunu edib və onun bugünkü bayramı çoxlu zəhmətin, ilhamın və axtarışın təntənəsidir. Bütün qəlbimlə ona hər şeydən qabaq sağlamlıq və enerji arzulayıram. Bütün qalan şeylər isə düzələr, çünki onun həyat təcrübəsinə, istedadına, hər sözünə , hər fikrə qeyri –adi vicdanlı münasibətinə bələdəm. Yeni əsərlərini, yeni kitablarını, ümumən həyatın və ədəbiyyat həyatının diktə elədiyi yeni zirvələrin yeni fəthlərini gözləyəcəyik.

Ümumitifaq radiosuyla

R. Rzanın 70 illiyinə həsr olunmuş

verilişdə çıxış.

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları