Xatirələr

 


Xatirələr


Sabit Rahman “Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi”

Məni ilk dəfə Rəsul ilə kim tanış eləyib, yadımda deyil. Bizim ilk tanışlığrımızdan qırx ilə yaxın bir vaxt keçir. Kimin vasitəsilə hansı şəraitdə tanış olduğumuzu xatırlamaq asan məsələ deyil. Bir o yadımdadır ki, ilk gündən bizimki bir-birimizlə tutdu. Rəsul ciddi, xəyalpərvər, eyni zamanda sərt, söz götürməyən bir oğlan idi. Ancaq bununla yanaşı yumor, zarafat bilən, gülməyi sevən olduğundan biz sözün əsl mənasında dostluq eləməyə başladıq. Bir-birimizi tez başa düşürdük, böyük bir hadisəni bir-birimizə anlatmaq üçün bəzən bir işarə və ya bir kəlmə söz kifayət eləyirdi. Söhbətlərimizdə hər zaman yüngül bir zarafat tonu olurdu ki, hələ bu günə qədər də bu ton bizim aramızda davam eləyir. Bizim bir çox yoldaşımız var idi. Bu yoldaşların arasında bizə ən munisi və yaxını Mikayıl Müşfiq idi. Mənim Dağlı məhəlləsindəki otağımda görüşərdik, deyib-gülərdik, sonra da şəhərə düşərdik. Bəzən bütün günü bir yerdə olurduq. Ancaq yenə də bir-birimizdən doymurduq. Ayrılanda çətinliklə ayrılırdıq.

İndi ikimizin də altmış yaşımız var, qoca kişiyik. Övladlarımız, nəvələrimiz var. Ancaq bünövrəsi gənclik vaxtlarından qoyulmuş dostluq davam eləyir və sözümüzü, zarafatımızı hələ indi də bir işarədən başa düşürük. Arzum budur ki, əsl mənasında şair olan, xasiyyətcə də, ruhən də şair olan Rəsul dostumuz yüz il yaşasın və yüz illiyində böyük şadyanalıq eləyim.

"Ulduz"jurnalı, ¹5, 1970.

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları