Electron kitabı

 

RƏSUL RZA
NİGAR RƏFİBƏYLİ
( foto- kitab)


Луч надежды в мрачном сердце

 

Даже если вы уверены, что у вас все благополучно, вы знаете, что может наступить час, когда не все будет соответствовать вашим желаниям, вашей мечте. Никто из нас не гарантирован от случайного чувства настоящего отчаяния, - когда мы впадаем в "уныние". Вот когда приходят на помощь поэты, спасатели души. Вот когда приходит нам на помощь этот большой советский поэт Расул Рза. Когда вы устали от фактов, когда ваша уверенность в будущем поколеблена, немедленно читайте эти изумительные и вдохновенные слова о величии человеческой души.

Только 4 поэмы. Но каждая из них - прекрасное средство ободрения.

Предлагайте их людям, которые в отчаянии.

Журнал "Северный сосед",
Канада, 1971 г.,
сентябрь №167, стр. 25.
Редактор - Дайсон Картер.

 

Dörd il əvvəl mən məşhur macar şairəsi Anna Bede ilə tanış oldum. Sonralar bu etibarlı insanın diqqəti sayəsində tanışlığımız dostluğa çevrildi. SSRİ Yazıçılar İttifaqının Budapeştdə keçiriləcək kitab bayramında iştirak edəcək nümayəndə heyətinə mən də daxil idim. Bayramın açılışı Budanın qədim mərkəzində oldu...

Mən burda Anna Bedenin həmin görüşdəki çıxışından bir neçə fraqmenti xatırlatmaq istəyirəm:

- Mənim ilk tanıdığım Azərbaycan şairi Rəsul Rzadır. Yadımdadır, Macarıstanda keçirilən beynəlxalq poeziya bayramında iştirak edən şairlər Balaton gölünü seyrə çıxmışdılar. Onların arasında gözləri Balatonun mavi sularına oxşayan və zahirən bizim Yojef Atillaya bənzəyən bir şair də vardı. Düzü onun ağır təmkini məni özünə şəkdi. O zamana qədər Azərbaycan poeziyası ilə tanış deyildim, təbii ki, Rəsul Rzanın da şerlərini oxumamışdım. Sonra biz tanış olduq. Mən sonralar onun şerlərini oxuyub tərcümə etdikcə onun elə daxilən də Yojef Atilla kimi çox qüdrətli şair olduğunu yəqin etdim...

Məmməd İsmayıl
“Ədəbiyyat qəzeti”,
25 iyul 1986.

 

Каспийское море, являющееся для кого-то водной преградой, давно стало для наших стран мостом дружбы и взаимоотношений. И как тут не вспомнить прекрасные стихи выдающегося азербайджанского поэта Расула Рзы:

Море, море, вечное волнение, силы неизбывная вода, нескудеющее единение, дружество и верность навсегда.

Нурсултан Назарбаев,
Президент Казахстана
"Нас объединяют Каспий и дружба"
"Бакинский рабочий", 13 июня 1997

 

Novator bir şair olan Rəsul Rza Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindəndir. Onun şerlərində nikbinlik, həqiqətin qələbəsinə inam var. Onun əsərləri öz işığı və təravəti ilə qəlblərə məhəbbət gətirir. Şairin bəşər övladına olan məhəbbətinin özü bu şerləri yazdırmışdır.

“Əl – Əxbar”qəzeti, 1963

 

Şimali Azərbaycanın hal–hazırda ən böyük şairi sayılan Rəsul Rza Sovet İttifaqında geniş şöhrətə malikdir.

“Əl – Əxa – Qardaşlıq” jurnalından.  

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları