Xatirələr

 


Rəsul Rza haqqında
məqalələr, çıxışlar


Tofiq Quliyev “Səni sevdirən nədir?”

Dostum Rəsul, indi sənin anadan olduğun gündən 50 il keçir. Belə bir gündə səni təbrik etmək, sənə uzun ömür və can sağlığı arzulamaq təbii bir şeydir.

Sən şairsən, daha yaxşı bilirsən ki dostluq, yoldaşlıq hissləri səmimiyyətdən irəli gəlir, ona görə də mən səni nə üçün sevdiyimi, sənə nə üçün bu qədər bağlı olduğumu heç bir zaman özümə sual verməmişdim. Lakin bu gün səni düşünərkən özüm-özümdən soruşdum: "Mən səni nə üçün özümə bu qədər əziz və yaxın bilirəm?".

Ona görəmi ki, sən bir insan olaraq çox cəsarətli, qeyrətli, səmimi və mehribansan, bir dost olaraq sadiq və dönməzsən, bir vətəndaş olaraq müstəqim və zəhmətsevənsən, bir şair olaraq istedadlı və yenilik carçısısan? Mən hiss etdim ki, səni sevdiyim bu və ya digər məziyyətinə görə deyil, ona görədir ki, sən yeni həyat, yeni insan, yeni sənət uğrunda mübarizəmizdə çox zaman bizə bir nümunə, bir arxa, bir köməksən.

Deyirlər ki, istedadın gözəl keyfıyyətlərindən biri onun böyük və faydalı işə xidmət etməsi, onun cazibə qüvvəsi, başqaları üçün örnək ola bilməsidir. Mən xoşbəxtəm ki, dostum Rəsul Rzanın şair qəlbi, odlu nəfəsi, məğrur təbiəti məhz belə cazibəli və təsirlidir.

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları