Xatirələr

 


Rəsul Rza haqqında
məqalələr, çıxışlar


Bəxtiyar Vahabzadə “Hörmətli Rəsul müəllim”

70 yaşınız mübarək olsun! Mənə elə gəlir ki ömrün onillikləri, yəni 50, 60, 70, 80 və s. həyat yolunun böyük duracaqlarıdır. Yəqin elə buna görə də xalq öz sevimli adamlarının yubiley bayramlarını məhz bu illərdə keçirir.

Yubileylərini bayram kimi keçirdiyimiz bu şəxsiyyətlər isə yəqin ki, ömrün bu böyük duracaqlarında dayanıb dərindən nəfəs alır, keçib gəldiyi yollara baxır, keçəcəyi yolları, aşırımları fikrində nizamlayır, xalqa verdiyini və bundan sonra vermək istədiyini düşünür, daşınır. Həmişə özünü xalqa borclu bilənlərin borcu heç zaman tükənmir. Mən sizi həmişə belə görmüş, belə tanımışam. Sənətin sonu yoxdur.

Sənət yollarında zirvədən zirvə doğur. Bu yolda addımlayanlar üçün bu günün zirvəsi sabahın pilləsidir. Buna görə də siz heç zaman çatdığınız zirvəni zirvə bilməmiş, daha böyük üfüqlərə can atmış, durduğunuz zirvədən yuxarılara baxmısınız, çünki siz həmişə böyük amallarla yaşamış, xırda hisslərdən uzaq olmuş, "sözün cəng cidalında" saç ağartmış, sənət eşqi ilə yazıb-yaratmışsınız. Mən sizi həmişə belə görmüş, belə tanımışam.

Sənətkarın dəyəri onun yaşı ilə deyil, işi ilə ölçülür. 70 illiyinizdə ilkini aldığınız Qızıl ulduz gözlərinizdən kağızlara çilədiyiniz arzularla dolu işığın toplusudur. Bu münasibətlə də Sizi təbrik edirəm, əziz qardaşım.

Sənət aləmində siz heç kəsi təkrarlamamış, həmişə öz yolunuzu gedib, öz qəlbinizin kökündə yalnız öz mahnınızı oxumusunuz.Sənətkar üçün bundan böyük üstünlük tanımıram. Bəlkə də bu ölçü təkcə sənətkarlığm deyil, həm də insanlığın ən dəqiq ölçüsüdür. Külək qabağında əsən otlar kimi başını gah o tərəfə, gah bu tərəfə əyənlərdən fərqli olaraq böyük şəxsiyyətlər hansı şəraitə düşür düşsün həmişə öz mənliyini, öz sifətini qoruyub saxlamış, axıra qədər inanıb tapındığı yolla getmişlər. Mən həmişə sizi belə görmüş, belə də tanımışam.

Siz sənətin fədaisi olmuş, həmişə sənət çırağının oduna yanmış, bu yanğından usanmamış, əksinə, həzz almısınız. Sizə bundan sonra da bu eşqlə yanmağı, oxucularınızı yeni əsərlərin işığında dərin-dərin düşündürməyi arzu edirəm.

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları